no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

FAREN OVER

Nødvarsel fra Oslo politidistrikt: AKUTT FARE OVER Varslet test er gjennomført. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no