no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Farlig brann

Nødvarsel fra politiet i Trøndelag: FARLIG UTSLIPP/BRANN Det pågår en brann i et godstog mellom Trondheim S og Lilleby stasjon, og du kan befinne deg i et farlig område Forlat og unngå området. Det er fare for eksplosjon og giftig røyk. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no