no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Farlig hendelse

Nødvarsel fra politiet: i Agder PÅGÅENDE FARLIG HENDELSE. Det pågår knivstikking på Sam Eyde videregående skole i Arendal, og du kan være i fare. Kom deg i sikkerhet. Forlat området hvis mulig. Forlat området. Unngå området. Gjem deg. Lag så lite lyd som mulig. Skru av lyden på mobilen. Vurder om du bør løpe fra stedet. Skjul deg hvis du ikke kan løpe. Ring nødnummer kun ved akutt behov for hjelp/livstruende nødsituasjoner. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no