no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Farlig hendelse

Nødvarsel fra politiet: FARLIG HENDELSE. Det pågår skyting på CC Hamar stadion, og du kan befinne deg i et farlig område. Kom deg i sikkerhet. Ring nødtelefonen kun ved akutt fare. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.