no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Farlig hendelse

Nødvarsel fra politiet: FARLIG HENDELSE. En mann med skytevåpen skyter mot forbipasserende i Tromsø sentrum. Sist sett i Storgata gående mot Kulturhuset. Du kan befinne deg i farlig område. Forlat sentrum dersom du er utendørs. Er du inne skal du holde deg i ro hvor du er. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.