no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Farlig hendelse

Nødvarsel fra politiet: FARLIG HENDELSE. Det pågår en alvorlig hendelse på CC Gjøvik og du kan finne deg i et farlig område. Kom deg i sikkerhet, og forlat området. Ring nødnummer kun ved akutt behov for hjelp/nødsituasjon. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.