no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

FARLIG HENDELSE

Nødvarsel fra politiet i Trøndelag: FARLIG HENDELSE Det pågår en alvorlig hendelse, mulig skyting på Kimen kulturhus , og du kan befinne deg i et farlig område. Kom deg i sikkerhet. Forlat området hvis mulig Unngå området Gjem deg. Lag så lite lyd som mulig. Skru av lyden på mobilen Vurder om du bør løpe fra stedet. Skjul deg hvis du ikke kan løpe Ring nødnummer kun ved akutt behov for hjelp/livstruende nødsituasjon Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.