no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

FARLIG HENDELSE

Nødvarsel fra politiet: FARLIG HENDELSE Det pågår [type hendelse] i/ved [definer området], og du kan befinne deg i et farlig område. Kom deg i sikkerhet. [handlingsalternativer hvis aktuelt] Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.