no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

FARLIG HENDELSE

Nødvarsel fra politiet: AKUTT FARE OVER Varslet skyting, alvorlig hendelse på Kimen kulturhus er under kontroll/normalisert. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene