no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Farlig hendelse

Nødvarsel fra politiet Agder: PÅGÅENDE FARLIG HENDELSE. Det pågår skyting på Sam Eyde vdg skole. Østensbuvn. 80, Arendal. og du kan være i fare. Kom deg i sikkerhet eller søk dekning. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no