no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Farlig Hendelse

Lydløst Nødvarsel fra Troms politidistrikt: FARLIG HENDELSE. Det pågår [type hendelse] i [definer området], og du kan befinne deg i et farlig område. Kom deg i sikkerhet. Lag så lite lyd som mulig. [alternative råd/instruksjoner hvis aktuelt] Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.