no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

FARLIG UTSLIPP

Nødvarsel fra politiet: FARLIG UTSLIPP Det har vært lekkasje/utslipp av farlig stoff i/ved [definer området] og du kan befinne deg i et farlig område [alternative instruksjoner hvis aktuelt] Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.