no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

FARLIG UTSLIPP AV GASS, HEGGSTADMOEN I TRONDHEIM

Nødvarsel fra politiet i Trøndelag: FARLIG UTSLIPP Det har vært lekkasje av farlig gass ved Heggstadmoen godsterminal og du kan befinne deg i et farlig område. Forlat området eller unngå området. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.