no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Farlig utslipp ved Nedre Elvehavn Trondheim

TEST TEST TEST FMO005 Nødvarsel fra politiet i Trøndelag: FARE FOR EKSPLOSJON Det brenner i et godstog ved Nedre Elvehavn. Det er fare for eksplosjon og utslipp av farlig stoff, og du kan befinne deg i et farlig område. Det evakueres i 1000m radius fra brannstedet. Forlat og unngå området. Ring nødnummeret kun ved akutt behov for hjelp. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.