no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Farlig utslipp

Nødvarsel fra politiet i Trøndelag EKSPLOSJONSFARE Det brenner i et godstog og fare for eksplosjon mellom Trondheim stasjon og Lilleby stasjon og du kan befinne deg i et farlig område. Bor du tett ved jernbanelinjen, evakuer området. Ring 112 om du er i akutt fare. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.