no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Farlig utslipp

Nødvarsel fra politiet: Det har vært lekkasje/utslipp av farlig stoff i området Heggvin avfallsplass og du kan befinne deg i et farlig område. Hvis du føler ubehag, så ta kontakt med helse. Søk informasjon og følg råd fra myndighete