no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Farlig utslipp

Nødvarsel fra politiet i Trøndelag: FARLIG UTSLIPP/BRANNFARE Det har vært lekkasje/utslipp av farlig stoff mellom Sentralbanestasjonen og Lilleby. Personer i en radius av 1200 meter fra Lademoen må forlate området umiddelbart., da du kan befinne deg i et farlig område. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.