no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Farlig utslipp

Test Test Test Nødvarsel fra politiet: FARLIG UTSLIPP Det har vært lekkasje/utslipp av farlig stoff ved Ingeberg, ny byggeplass. Du som bor ved Ingeberg kan befinne deg i et farlig område. Lukk vinduer, steng ventilasjonsanlegg og kom deg ut av området. Ring 112 hvis du er i akutt nød. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.