no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Farlig utslipp

Nødvarsel fra politiet: FARLIG UTSLIPP Det har vært lekkasje/utslipp av farlig stoff i [definer området] og du kan befinne deg i et farlig område. [alternative instruksjoner hvis aktuelt] [Hold deg innendørs.] [Hold deg unna vinduer.] [Forlat området hvis mulig.] [Forlat området.] [Unngå området.] [Ring nødnummer kun ved akutt behov for hjelp/livstruende nødsituasjoner.] [Det er fare for eksplosjon og giftig røyk.] Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.