no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Farlig utslipp

Nødvarsel fra politiet i Trøndelag: FARLIG UTSLIPP Det har vært lekkasje/utslipp av farlig stoff ved Heggstamoen godsterminal og du kan befinne deg i et farlig område Forlat området hvis mulig. Lukk dører, vinduer og luftekanaler, slå av ventilasjon hvis mulig. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no