no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Farlig utslipp

Nødvarsel fra politiet i Trøndelag: FARLIG UTSLIPP Det har vært lekkasje/utslipp av farlig stoff ved godsterminalen på Heggstadmoen, Heimdal og du kan befinne deg i et farlig område Forlat området og hold deg innendørs Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.