no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Farlig utslipp

Nødvarsel fra politiet: FARLIG UTSLIPP Det har vært lekkasje av farlig stoff fra Jønsrud Skole og du kan befinne deg i et farlig område. Hold god avstand til området, og oppsøk lege hvis du føler kvalme eller ubehag. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.