no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Farlig utslipp

Nødvarsel fra Vest Politidistrikt: FARLIG UTSLIPP Det har vært lekkasje/utslipp av farlig stoff i Gravdal og du kan befinne deg i et farlig område. Hold deg innendørs, lukk vinduer og forlat området dersom du er utendørs Det er fare for eksplosjon og giftig røyk. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no