no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Farlig utslipp

Nødvarsel fra politiet: FARLIG UTSLIPP Det har vært lekkasje/utslipp av farlig stoff på lillehammer skysstasjon og du kan befinne deg i et farlig område. Kom deg bort fra området. Lukk vinduer. For English see emergencyalert.no