no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Farlig utslipp

Nødvarsel fra politiet: Det har vært lekkasje/utslipp av farlig stoff i [definer området] og du kan befinne deg i et farlig område. [alternative instruksjoner hvis aktuelt] Søk informasjon og følg råd fra myndighete