no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Farlig utslipp

Nødvarsel fra politiet: FARLIG UTSLIPP Det har vært lekkasje/utslipp av farlig stoff ived Hamar jernbanestasjon og du kan befinne deg i et farlig område. Hold deg innendørs og lukk vinduene. Er du ute, gå inn i nærmeste aktuelle bygning. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.