no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Farlig utslipp

Nødvarsel fra politiet: FARLIG UTSLIPP Det har vært lekkasje/utslipp av farlig stoff på Ilseng jernbanestasjon og du kan befinne deg i et farlig område. Politiet anbefaler alle å holde dører og vinduer lukket, og stenge av ventilasjonssystemer Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.