no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Farlig utslipp

Nødvarsel fra politiet: FARLIG UTSLIPP Det har vært lekkasje/utslipp av farlig stoff i E6 Petlundfeltet Stange og du kan befinne deg i et farlig område. Unngå området fram til ny informasjon kommer. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.