no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Farlig utslipp

Nødvarsel fra politiet: FARLIG UTSLIPP Det har vært lekkasje/utslipp av farlig stoff på Giske og du kan befinne deg i et farlig område. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. [Alternativer: • Hold deg innendørs. • Hold deg unna vinduer. • Lukk dører, vinduer og luftekanaler, slå av ventilasjonen hvis mulig. • Forlat området hvis mulig. • Forlat området. • Unngå området. • Ring nødnummer kun ved akutt behov for hjelp/livstruende nødsituasjoner. • Det er fare for eksplosjon og giftig røyk.]