no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Farlig utslipp

Nødvarsel fra politiet: FARLIG UTSLIPP Det har vært lekkasje/utslipp av farlig stoff i Breivika og du kan befinne deg i et farlig område. Lukke dører, vinduer og luftekanaler, slå av ventilasjon Forlat området hvis mulig Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.