no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Farlig utslipp

Nødvarsel fra politiet i Trøndelag: FARLIG UTSLIPP Det har vært en mulig lekkasje/utslipp av farlig stoff på Hegstadmoen godsterminal og du kan befinne deg i et farlig område. Det er fare for eksplosjon og vi ber folk om å holde seg unna området. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.