no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Farlig utslipp

Nødvarsel fra politiet: FARLIG UTSLIPP Det har vært lekkasje/utslipp av farlig stoff ved Lillehammer skysstasjon og du kan befinne deg i et farlig område. Lukk vinduer, steng ventilasjonsanlegg og kom deg ut av området. Ring 112 hvis du er i akutt nød. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.