no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Farlig utslipp

Nødvarsel fra politiet: FARLIG UTSLIPP Det har vært en lekkasje/utslipp av farlig stoff ved Hamar skysstasjon. Hold deg innendørs og hold deg unna vinduer. Lukk dører, vinduer og luftekanaler, slå av ventilasjonen hvis mulig. Forlat området hvis mulig. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.