no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Farlig utslipp

Nødvarsel fra politiet: FARLIG UTSLIPP Det har vært lekkasje/utslipp av farlig stoff hos Porolon og du kan befinne deg i et farlig område. Stor eksplosjonsfare. Trekk ut av området om du befinner deg innenfor Urdalen, Tverrveien, Myrlandsveien og E39. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.