no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Farlig utslipp

Nødvarsel fra politiet i Trøndelag: FARLIG UTSLIPP Det har vært lekkasje/utslipp av farlig stoff i/ved [definer området] og du kan befinne deg i et farlig område [handlingsalternativer hvis aktuelt] Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.