no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Farlig utslipp

Nødvarsel fra politiet i Trøndelag: FARLIG UTSLIPP - EKSPLOSJONSFARE Det har vært lekkasje/utslipp av farlig stoff i/ved Heggstadmoen godsterminal og du kan befinne deg i et farlig område • Hold deg innendørs (kjeller) • Hold deg unna vinduer • Lukke dører, vinduer og luftekanaler, slå av ventilasjon hvis mulig • Forlat og unngå området hvis mulig Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no