no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Farlig utslipp

Nødvarsel fra politiet i Trøndelag: FARLIG UTSLIPP Det har vært lekkasje/utslipp av farlig stoff i/ved Heggstadmoen godsterminal, Heimdal og du kan befinne deg i et farlig område Hold deg innendørs Unngå området Lukk dører, vinduer og luftekanaler Det er fare for eksplosjon og giftig røyk Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no