no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Farlig utslipp

Nødvarsel fra politiet: FARLIG UTSLIPP. Det har vært lekkasje av farlig stoff rundt Jegerstien i Elverum. Ber om at folk innenfor 300 meter evakuerer seg selv. Du kan befinne deg i et farlig område. Oppsøk legevakt eller 113 dersom du føler deg syk eller berørt. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.