no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Gasslekkasje på Ganddal

Nødvarsel fra politiet: FARLIG UTSLIPP Det har vært lekkasje/utslipp av farlig stoff på Ganddal ved Godsterminalen og du kan befinne deg i et farlig område. Forlat området. Ring nødnummer kun ved akutt behov for hjelp/livstruende nødsituasjoner. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.