no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Giftig røyk

Nødvarsel fra politiet i Agder: Det pågår en større bilbrann i Brogaten 11 i Flekkefjord med spredning av giftig gasser. Alle som befinner seg innenfor 400 meter fra adressen må evakuere umiddelbart. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no