no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Krig

Nødvarsel fra [politiet/sivilforsvaret] : Krig truer. Norge er [hendelse], og du kan være i fare. Kom deg i sikkerhet. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.