no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Luftbårent utslipp fra annet land eller anlegg i Norge

Nødvarsel fra politiet: Det har skjedd et radioaktivt utslipp som truer Norge. Hold deg innendørs. Lukk dører, vinduer og luftekanaler, steng av ventilasjonen og bli inne. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.