no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Luftbårent utslipp fra annet land eller anlegg i Norge

Nødvarsel fra politiet: Det har skjedd et uhell på Alnabruterminalen som kan føre til utslipp av farlig gass. Hold deg innendørs. Lukk dører, vinduer og luftekanaler, steng av ventilasjonen og bli inne. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.