no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Mulig gasslekkasje på Nationaltheatret t-banestasjon

Nødvarsel fra politiet: TEST-TEST-TEST Det er mistanke om en mulig gasslekkasje på Nationaltheatret stasjon. Alle som befinner seg i nærheten bes forlate området umiddelbart inntil ny beskjed er gitt. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.