no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Naturhendelse - jordskred, Sandnes

Nødvarsel fra politiet: SKRED. Det har gått et jordskred i/ved Sandnes og du kan befinne deg i et farlig område. Evakuer deg selv fra området. Ring nødnummer kun ved akutt behov for hjelp/livstruende nødsituasjoner. Søk informasjon og råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no