no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Naturhendelse - skred

Det har gått et leirskred i/ved Austrått i Sandnes og du kan befinne deg i et farlig område. Beboere i aktuelt område bes evakuere ut av området.. Ring nødnummer kun ved akutt behov for hjelp/livstruende nødsituasjoner. Søk informasjon og råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no Emergency alert from the police: AVALANCHE/ROCKSLIDE/LANDSLIDE. There has been a dangerous lead in Austrått/ Sandnes. You may be in a dangerous area. Please evac. Call the emergency services only if you need urgent help or is in a life-threatening situation. Seek information and follow advice from the authorities. For English see emergencyalert.no