no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Naturhendelse - skred

Nødvarsel fra politiet: SKRED. Det har gått et jord-skred i/ved Sandnes og du kan befinne deg i et farlig område. Evakuer vekk fra Sandnes. Ring nødnummer kun ved akutt behov for hjelp/livstruende nødsituasjoner. Søk informasjon og råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no