no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Naturhendelse - skred

Nødvarsel fra politiet: SKRED. Det har gått et xx-skred i/ved [definer område] og du kan befinne deg i et farlig område. [Alternative instruksjoner hvis aktuelt]. Ring nødnummer kun ved akutt behov for hjelp/livstruende nødsituasjoner. Søk informasjon og råd fra myndighetene.