no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Naturhendelse - skred

Nødvarsel fra politiet: SKRED. Det har gått et jordskredkvikkleireskred, og du kan befinne deg i et farlig område. Evakuer til Sola flyplass, Hangar nr 1. Der blir du blir møtt av redningsressurser for registering. Ring nødnummer kun ved akutt behov for hjelp/livstruende nødsituasjoner. Søk informasjon og råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no