no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Naturhendelse - skred

Nødvarsel fra politiet: SKRED. Det har gått et jord-skred i området Stronda, Sandnes og du kan befinne deg i et farlig område. Det er fare for flere skred og vi ber om at alle som bor i området og alle som mottar denne nødmelding om å evakuere umiddelbart. Samlested, Sandnes legevakt, dersom du ikke har et annet sted å dra til. Ring nødnummer kun ved akutt behov for hjelp/livstruende nødsituasjoner. Søk informasjon og råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no